Category: Filozofia (Page 1 of 2)

Gustaw Herling-Grudziński

„PRZEKONAŁEM SIĘ WIELOKROTNIE, ŻE CZŁOWIEK JEST LUDZKI W LUDZKICH WARUNKACH, I UWAŻAM ZA UPIORNY NONSENS NASZYCH CZASÓW SĄDZENIA GO WEDŁUG UCZYNKÓW, JAKICH DOPUŚCIŁ SIĘ W WARUNKACH NIELUDZKICH…” – napisał w „Inny świat” Gustaw Herling-Grudziński. Urodził się on 20 maja 1919 roku w Kielcach. Wspaniały pisarz. Wyjątkowy człowiek.

czytaj więcej

Konstantonidos Kawafis

„LUDZIE, KTÓRZY NIE POTRZEBUJĄ INNYCH LUDZI, POTRZEBUJĄ INNYCH LUDZI, BY IM OKAZYWAĆ, ŻE SĄ LUDŹMI, KTÓRZY NIE POTRDZIŚ ROCZNICA URODZIN I ŚMIERCI NAJWIĘKSZEGO POETY, KTÓRY KIEDYKOLWIEK STĄPAŁ PO ZIEMI: KONSTANDINOSA KAWAFISA.

czytaj więcej

Terry Pratchett

„LUDZIE, KTÓRZY NIE POTRZEBUJĄ INNYCH LUDZI, POTRZEBUJĄ INNYCH LUDZI, BY IM OKAZYWAĆ, ŻE SĄ LUDŹMI, KTÓRZY NIE POTRZEBUJĄ INNYCH LUDZI” – te jakże trafne słowa napisał Terry Pratchett, który 28 kwietnia 1948 roku przyszedł na świat 40 kilometrów od Londynu”.

czytaj więcej

William Szekspir

„Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz parasolkę, gdy zaczyna padać.
Mówisz, że kochasz słońce, a chowasz się w cieniu, gdy zaczyna świecić.
Mówisz, że kochasz wiatr, a zamykasz okno, gdy zaczyna wiać.
Właśnie dlatego boję się, kiedy mówisz, że mnie kochasz.”

czytaj więcej

Vladimir Nabokov

„WYOBRAŹ MNIE SOBIE; NIE ZAISTNIEJĘ, JEŚLI MNIE SOBIE NIE WYOBRAZISZ.” – Vladimir Nabokov umieścił te słowa w swojej najsłynniejszej powieści: „Lolita”, ale dziś chcę je odczytać przez pryzmat samego pisarza i spróbować go sobie wyobrazić. Przyszedł na świat prawdopodobnie 22 (23) kwietnia 1899 roku w Petersburgu

czytaj więcej

Antoni Libera

„GDYBY NIE BYŁO KICZU, NIE BYŁOBY WIELKIEJ SZTUKI. GDYBY NIE BYŁO GRZECHU, NIE BYŁOBY I ŻYCIA.” – napisał w powieści „Madame” Antoni Libera, który dziś obchodzi swoje urodziny. Zawitał na świat 19 kwietnia 1949 roku w Warszawie.

czytaj więcej

Anatol France

„W NATURZE CZŁOWIEKA LEŻY ROZSĄDNE MYŚLENIE I NIELOGICZNE DZIAŁANIE.” – napisał Anatol France, wielki francuski pisarz, który 16 kwietnia 1844 roku przyszedł na świat w Paryżu. Wyjątkowość jego twórczości najmocniej wyraził Joseph Conrad, który nazwał go „księciem prozy”. A ukoronowaniem było przyznanie mu w 1921 roku Nagrody Nobla.

czytaj więcej

Emil Cioran

„BŁOGOSŁAWIONE NIECH BĘDĄ MOJE PORAŻKI! ZAWDZIĘCZAM IM WSZYSTKO, CO WIEM.” – napisał urodzony 8 kwietnia 1911 roku wielki rumuński filozof i myśliciel Emil Cioran. O sobie napisał: „Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.”

czytaj więcej

Thomas Hobbes

„LUDZIE ODWOŁUJĄ SIĘ OD ZWYCZAJU DO ROZUMU I OD ROZUMU DO ZWYCZAJU, ZALEŻNIE OD TEGO, CO IM JEST WYGODNE; I ODSTĘPUJĄ OD ZWYCZAJU, GDY TEGO WYMAGA ICH INTERES, ALBO ZNÓW PRZECIWSTAWIAJĄ SIĘ ROZUMOWI, GDY TYLKO ROZUM JEST PRZECIW NIM.” – napisał w „Lewiatanie” Thomas Hobbes, który zawitał na świat 5 kwietnia 1588 roku w Anglii.

czytaj więcej

Nicolai Gogol

„JEDEN TAM TYLKO JEST PORZĄDNY CZŁOWIEK: PROKURATOR; ALE I TEN, PRAWDĘ MÓWIĄC, ŚWINIA.” – to fenomenalne zdanie pochodzi z „Martwych dusz” Nikołaja Gogola! Urodził się (najprawdopodobniej) 31 marca 1809 w Soroczyńcach Wielkich, gdzieś na terenie dzisiejszej Ukrainy.

czytaj więcej

Page 1 of 2

Napędzane przez WordPress & Theme by Anders Norén